بر اساس نویسندگان

آ

 • آل طیب، حسن [1] گروه کودکان، بیمارستان ابوذر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

ا

 • ابراهیمی، پریسا [1] دستیار تخصصی بیماری‌های کودکان، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • ابراهیمی نژاد، علی [1] دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • ابوالحسنی، مریم [1] دانشیار، مرکز تحقیقات انکوپاتولوژی و گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • ایرانمنش، الهام [1] دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • اسفندیارپور، سجــّاد [1] دندان‌پزشک، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان و گروه دندان‌پزشکی اجتماعی و سلامت دندان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • اسلامی شهربابکی، مهین [1] استادیار، گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، موسسه نوروفارماکولوژی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • اسمعیلی، مهرداد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • افشار، لیلا [1] استادیار، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • امیدی، شیوا [1] کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • امین پور، آزاده [1] گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم های غذایی، داشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اناری دخت، فاطمه [1] دستیار، گروه روان‌پزشکی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • انتظاری، ندی [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
 • انحصاری، احمد [1] استادیار، گروه رادیولوژی و پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

ب

 • بذرافشانی، محمدرضا [1] استادیار، گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • بشیری، حمیده [1] استادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم فیزیولوژی پایه و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • بنازاده، نبی [1] استادیار، گروه روان‌پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، مؤسسه نوروفارماکولوژی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

پ

 • پرورش، سعیده [4] استادیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • پناهنده، لیلا [1] دستیار، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

ج

 • جاودانی، رضا [1] دستیار، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • جهانی، یونس [1] استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • جوکار، سیاوش [1] دانشیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چ

 • چاوشان، زینب [1] دستیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

ح

 • حسن زاده، فریدا [1] آزمایشگاه ژنتیک دکتر بذر افشانی، کرمان، ایران
 • حسینی نسب، علی [3] دانشیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • حسینی نسب، علی [1] دانشیار گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور و مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • حقیقی زاده، محمد حسین [1] گروه آمار حیاتی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

خ

 • خاکساری، محمد [1] استاد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • خفری، ثریا [1] استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • خلیلی، نوید [1] استادیار، گروه روان‌پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، مؤسسه نوروفارماکولوژی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • خلیلی، نوید [1] استادیار، گروه روان‌پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، مؤسسه نوروفارماکولوژی و بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

د

 • داعی پاریزی، محمد حسین [1] استاد، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • درودگر، فریده [1] چشم‌پزشک، بیمارستان فوق تخصصی چشم نگاه، تهران، ایران
 • دهقان، مهدی [1] مربی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان آیت‌اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • دهقانی، اعظم [2] کارشناسی ارشد آمار زیستی، پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • دهقانی، اعظم [1] کارشناسی ارشد آمار زیستی، پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

ر

 • راشکی، احمد [1] دانشیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • رامین، شاهرخ [1] استادیار، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحمانی، فاطمه [1] دستیار، گروه قلب و عروق و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • رستمی، لیلا [1] دستیار تخصصی بیماری‌های کودکان، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • روشن دل، صادق [1] گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

ز

س

 • سالاری، زهره [1] دانشیار، گروه مامائی و بیماری های زنان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • سپهری، غلامرضا [1] استاد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • سعادت، پیام [1] استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات حرکتی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • سلطانی، زهرا [1] استادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم فیزیولوژی پایه و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • سنگین آبادی، آزاد [1] کارشناس اپتومتری، مرکز مطالعات کوهورت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • سهراب نژاد، رضا [1] استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات حرکتی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

ش

 • شاهرخی، نادر [1] دانشیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • شیبانی، وحید [1] استاد، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • شریفی، فردین [1] گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • شفیعی، مهدی [1] پزشک عمومی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • شکیبی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • شمسی میمندی، منظومه [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • شهبا، محسن [1] استادیار، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

ص

ط

 • طراوتی، حسین [1] دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

ع

 • عسگری، مژگان [1] دانشیار، مرکز تحقیقات انکوپاتولوژی و گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • علینیا، سیروس [1] استادیار، گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 • علی نژادی، سالار [1] دستیار، گروه رادیولوژی و پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

غ

 • غضنفری، فرزانه [2] استادیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

ف

 • فرهمندی نیا، زهرا [1] استادیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • فهیمی، فرناز [1] استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • فهیمی، فرناز [1] استادیار، گروه رادیولوژی و پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

ک

 • کارآموزیان، سعید [1] دانشیار، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی افضلی‌پور و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • کاراندیش، مجید [1] مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری های متابولیک، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • کیاکجوری، کیوان [1] دانشیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • کامیاب، حدیث [1] دستیار تخصصی روانپزشکی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • کیخسروی، احسان [1] دستیار، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • کریمی، کسری [1] استادیار، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
 • کهنوجی، معصومه [1] استادیار، گروه قلب و عروق و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • کوهستانی، معظمه [1] دانشجوی رشته پزشکی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

گ

 • گلستانی، یاسر [1] کارشناسی ارشد، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

م

 • مبشر، مینا [2] استادیار، گروه اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • مجد، زهرا [1] دانشیار، مرکز تحقیقات انکوپاتولوژی و گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • محدث راد، الهام [1] دستیار تخصصی بیماری های کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • محمدی، مهراب [1] دستیار تخصصی جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • محمد جعفری، حمید [1] استاد، مرکز تحقیقات عفونی اطفال و گروه نفرولوژی اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • مدنی، فائزه [1] استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان و گروه دندان‌پزشکی اجتماعی و سلامت دهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • مسعودی راد، راضیه [1] دستیار تخصصی رادیولوژی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • مظهری، شهرزاد [1] دانشیار، گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، موسسه نوروفارماکولوژی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • مظهری، شهرزاد [1] دانشیار، گروه روان‌پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، مؤسسه نوروفارماکولوژی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • معصومی، یاسر [1] دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • مقتدر، لیلا [1] استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • ملکی، الهام [1] استادیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی‌پور و مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم فیزیولوژی پایه و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • ملک محمدی، طیبه [1] دانشیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، پژوهشکده نوروفارماکولوژی و گروه دندان‌پزشکی اجتماعی و سلامت دندان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • مهرآزما، میترا [1] استاد، مرکز تحقیقات انکوپاتولوژی و گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • موحدی نیا، سجاده [1] پاتولوژیست، مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلول‌های بنیادی و گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان و گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • موحدی نیا، محمد [1] دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

ن

 • نیازی، ثنا [1] دانشجوی پزشکی، بیمارستان مدرس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نیازی، فیض الله [1] استادیار، گروه زیبایی، بیمارستان مدرس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نبی پور، فاطمه [1] استادیار، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • نجفی پور، حمید [1] استاد، گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، پژوهشکده علوم فیزیولوژی پایه و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • نجفی پور، حمید [1] استاد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، پژوهشکده نوروفارماکولوژی و گروه دندان‌پزشکی اجتماعی و سلامت دندان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • نجیمی، محسن [1] دانشیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • ندرمحمدی، سهیلا [1] پاتولوژیست، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • نقیب زاده، احمد [1] دانشجوی دکتری، گروه اپیدمیولوژی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • نوذری، معصومه [1] استادیار، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

و

 • وحیدی، علی اصغر [1] دانشیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • وزیری حرمی، رویا [1] استادیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • وفادار نژاد، اکرم [1] کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • وهاب زاده، داود [1] مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، ارومیه، ایران

ی

 • یزدانی، پونه [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • یگانه، محبوبه [1] دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران