نویسنده = ایرانمنش، الهام
تعداد مقالات: 1
1. پژوهش های بالینی در دوره دستیاری در یک نگاه: پیمایشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 3، شماره (2-1)، بهار 1397، صفحه 9-18

الهام ایرانمنش؛ علی حسینی نسب؛ مینا مبشر


شماره‌های پیشین نشریه