نویسنده = زیدآبادی، حکیمه
تعداد مقالات: 1
1. ایمنی زایی واکسن هپاتیت B در شیرخواران 12 ماهه شهر کرمان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 62-70

علی اصغر وحیدی؛ علی حسینی نسب؛ مهدی شفیعی؛ سعیده پرورش؛ حکیمه زیدآبادی