نویسنده = شهبا، محسن
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نتایج و عوارض جراحی لامینکتومی کمری با دو روش بیهوشی عمومی و نخاعی

دوره 2، شماره (2-1)، بهار 1396، صفحه 46-53

محسن شهبا؛ حسین طراوتی؛ رضا جاودانی


شماره‌های پیشین نشریه