نویسنده = مبشر، مینا
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی به ملاحظات اخلاقی پژوهش با کودکان

دوره 3، شماره (2-1)، بهار 1397، صفحه 19-28

مینا مبشر؛ علی حسینی نسب؛ محمدرضا شکیبی


2. پژوهش های بالینی در دوره دستیاری در یک نگاه: پیمایشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 3، شماره (2-1)، بهار 1397، صفحه 9-18

الهام ایرانمنش؛ علی حسینی نسب؛ مینا مبشر


شماره‌های پیشین نشریه