نویسنده = وزیری حرمی، رویا
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتبارسنجی پرسش‌نامه خودشیفتگی و خودشیفتگی حساس در یک نمونه غیر بالینی در ایران

دوره 2، شماره (2-1)، بهار 1396، صفحه 23-37

نوید خلیلی؛ رویا وزیری حرمی؛ یونس جهانی


شماره‌های پیشین نشریه