نویسنده = خلیلی، نوید
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و اعتبارسنجی پرسش‌نامه خودشیفتگی و خودشیفتگی حساس در یک نمونه غیر بالینی در ایران

دوره 2، شماره (2-1)، بهار 1396، صفحه 23-37

نوید خلیلی؛ رویا وزیری حرمی؛ یونس جهانی


2. پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس غربالگری نقایص شناختی در روان‌پزشکی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک

دوره 2، شماره (2-1)، بهار 1396، صفحه 14-22

نبی بنازاده؛ نوید خلیلی؛ شهرزاد مظهری؛ فاطمه اناری دخت