نویسنده = یگانه، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط سطح سرمی اپلین و آنژیوتانسین II با حمله تاکیکاردی فوق بطنی

دوره 2، شماره (2-1)، بهار 1396، صفحه 38-45

معصومه کهنوجی؛ فاطمه رحمانی؛ احمد نقیب زاده؛ محبوبه یگانه؛ یاسر معصومی