نویسنده = نبی پور، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی جهش‌های از نوع حذف و اضافه ژن p53در بیماران مبتلا به سرطان معده در شهر کرمان با استفاده از تکنیک MLPA

دوره 3، شماره (2-1)، بهار 1397، صفحه 1-8

لیلا پناهنده؛ فاطمه نبی پور؛ محمدرضا بذرافشانی؛ فریدا حسن زاده؛ صحرا صحرائیان


شماره‌های پیشین نشریه