نویسنده = کیاکجوری، کیوان
تعداد مقالات: 1
1. اختلال بلع دهانی- حلقی بر اساس جایگاه آسیب در بیماران دچار سکته مغزی

دوره 2، شماره (4-3)، پاییز 1396، صفحه 130-135

فردین شریفی؛ صادق روشن دل؛ پیام سعادت؛ رضا سهراب نژاد؛ کیوان کیاکجوری؛ مهدی دهقان؛ ثریا خفری


شماره‌های پیشین نشریه