موضوعات = جراحی مغز و اعصاب
تعداد مقالات: 3
1. نتایج یک ساله دیسککتومی باز کمر در بیمارستان باهنر در سال ۱۳۹۱

دوره 2، شماره (2-1)، بهار 1396، صفحه 54-59

سعید کارآموزیان؛ احسان کیخسروی


2. مقایسه نتایج و عوارض جراحی لامینکتومی کمری با دو روش بیهوشی عمومی و نخاعی

دوره 2، شماره (2-1)، بهار 1396، صفحه 46-53

محسن شهبا؛ حسین طراوتی؛ رضا جاودانی


3. علائم، عوارض و یافته های سی تی اسکن در شکستگی های قاعده جمجمه

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 35-43

علی ابراهیمی نژاد؛ مهراب محمدی


شماره‌های پیشین نشریه