موضوعات = پاتولوژی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی جهش‌های از نوع حذف و اضافه ژن p53در بیماران مبتلا به سرطان معده در شهر کرمان با استفاده از تکنیک MLPA

دوره 3، شماره (2-1)، بهار 1397، صفحه 1-8

لیلا پناهنده؛ فاطمه نبی پور؛ محمدرضا بذرافشانی؛ فریدا حسن زاده؛ صحرا صحرائیان


2. بررسی بیان نشانگر p21 در کارسینوم اوروتلیال مثانه و ارتباط آن با خصوصیات هیستوپاتولوژی

دوره 2، شماره (4-3)، پاییز 1396، صفحه 78-88

سجاده موحدی نیا؛ میترا مهرآزما؛ سهیلا ندرمحمدی؛ مریم ابوالحسنی؛ محمد موحدی نیا؛ زهرا مجد؛ مژگان عسگری؛ فرنوش صداقتی


شماره‌های پیشین نشریه