دوره و شماره: دوره 3، شماره (2-1)، بهار 1397 

اصیل پژوهشی

1. ارزیابی جهش‌های از نوع حذف و اضافه ژن p53در بیماران مبتلا به سرطان معده در شهر کرمان با استفاده از تکنیک MLPA

صفحه 1-8

لیلا پناهنده؛ فاطمه نبی پور؛ محمدرضا بذرافشانی؛ فریدا حسن زاده؛ صحرا صحرائیان


مقاله کوتاه

3. نگاهی به ملاحظات اخلاقی پژوهش با کودکان

صفحه 19-28

مینا مبشر؛ علی حسینی نسب؛ محمدرضا شکیبی


4. الگوی تغذیه تکمیلی کودک و ارتباط آن با تأخیر رشد درکودکان 36-3 ماهه

صفحه 29-34

مجید کاراندیش؛ داود وهاب زاده؛ حسن آل طیب؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ آزاده امین پور