نویسنده = علی حسینی نسب
تعداد مقالات: 3
1. نگاهی به ملاحظات اخلاقی پژوهش با کودکان

دوره 3، شماره (2-1)، بهار 1397، صفحه 19-28

مینا مبشر؛ علی حسینی نسب؛ محمدرضا شکیبی


2. ایمنی زایی واکسن هپاتیت B در شیرخواران 12 ماهه شهر کرمان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 62-70

علی اصغر وحیدی؛ علی حسینی نسب؛ مهدی شفیعی؛ سعیده پرورش؛ حکیمه زیدآبادی