دوره و شماره: دوره 2، شماره (2-1)، بهار 1396، صفحه 1-68 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه فراوانی پرفشاری خون در کودکان مبتلا به هماچوری و کودکان سالم

صفحه 1-7

سعیده پرورش؛ فرزانه غضنفری؛ زینب چاوشان؛ اعظم دهقانی


5. ارتباط سطح سرمی اپلین و آنژیوتانسین II با حمله تاکیکاردی فوق بطنی

صفحه 38-45

معصومه کهنوجی؛ فاطمه رحمانی؛ احمد نقیب زاده؛ محبوبه یگانه؛ یاسر معصومی


8. سوابق پژوهشی و امکانات گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

صفحه 60-68

محمد خاکساری؛ زهرا سلطانی؛ حمید نجفی پور؛ غلامرضا سپهری؛ منظومه شمسی میمندی؛ نادر شاهرخی؛ سیاوش جوکار؛ وحید شیبانی؛ حمیده بشیری؛ معصومه نوذری