علائم، عوارض و یافته های سی تی اسکن در شکستگی های قاعده جمجمه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دستیار تخصصی جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: تشخیص شکستگی‌های قاعده جمجمه با دقت بالایی توسط سی‌تی‌اسکن قاعده جمجمه انجام می‌گیرد، انجام این سی‌تی‌اسکن گاهی به علت شرایط عمومی بیمار امکان پذیر نیست، هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان ارزش اخباری علائم بالینی شکستگی قاعده جمجمه در پیش بینی بروز عوارض شکستگی قاعده جمجمه است. به عنوان یک هدف جانبی ارتباط بین علایم کلینیکی و عوارض شکستگی قاعده جمجمه را با خط شکستگی در سی‌تی‌اسکن معمولی مغز مورد بررسی قرار گرفته است.
شیوه مطالعه: مراجعین به اورژانس یکی از بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان که علائمی از شکستگی قاعده جمجمه داشتند وارد مطالعه شدند، به پس از انجام معاینات بالینی لازم برای تمامی بیماران سی‌تی‌اسکن معمولی مغز درخواست شد. حین بستری و پس از یک ماه از زمان پذیرش، بیماران از لحاظ ایجاد عوارض شکستگی قاعده جمجمه مورد بررسی قرار گرفتند. سپس تمامی یافته ها مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: شایع‌ترین علائم بالینی بیماران شامل کبودی اطراف چشم، اپیستاکسی، خروج خون از گوش و شایع‌ترین عوارض پنوموسفالوس، فلج اعصاب کرانیال و رینوره بود. وجود خط شکستگی در سی‌تی‌اسکن معمولی مغز با علائم بالینی شکستگی قاعده جمجمه ارتباط معنی‌داری نداشت اما این بیماران عوارض بیش‌تری را تجربه کردند.
نتیجهگیری: خط شکستگی در سی‌تی‌اسکن معمولی مغز دال بر احتمال بروز بیشتر عوارض ناشی از شکستگی قاعده جمجمه می‌باشد، همچنین وجود علامت بالینی هموتمپان باعث افزایش عارضه فلج اعصاب کرانیال و علامت بالینی کبودی پشت چشم به طور معناداری همراهی کم‌تری با عارضه اتوره داشت. یافته ها نشان داد که علامت بالینی هموتمپان در پیش‌بینی ایجاد عارضه فلج اعصاب کرانیال و خط شکستگی در سی‌تی‌اسکن معمولی مغز در پیش بینی ایجاد عوارض کلی شکستگی قاعده جمجمه ارزش اخباری بالایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Signs and Symptoms and Complications of Skull Base Fractures with Skull Base CT Scan Findings

نویسندگان [English]

  • Ali Ebrahimi Nejad 1
  • Mehrab Mohammadi 2
1 Associate Professor, Neuroscience Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Resident of Neurosurgery, Department of Neurosurgery, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: Skull base fracture is diagnosed with high accuracy by skull base CT scan, but sometimes, due to the patient's general condition, CT scan cannot be performed. The aim of this study was to investigate the predictive value of signs and symptoms of skull base fracture in predicting the incidence of skull base fracture complications. Moreover, the relationship of clinical signs and symptoms and complications of skull base fracture with fracture line in conventional brain CT scan was investigated.
Methods: In this study, 132 patients referred to the emergency department of one of the teaching hospitals in Kerman/ Iran who had signs and symptoms of skull base fracture were included. All patients underwent clinical examination and then conventional brain CT scan. During hospitalization period and one month after the admission, patients were followed for complications of skull base fracture. Data were analyzed using SPSS.
Results: The most common clinical signs and symptoms included bruising around the eye, epistaxis and bloody discharge from the ear and the most common complications were pneumocephalus, cranial nerve palsy and rhinorrhea. There was no significant relationship between the presence of fracture line in conventional brain CT scan and clinical signs and symptoms of skull base fracture, but patients whose conventional brain CT showed fracture line, experienced more complications.
Conclusion: Fracture line in conventional brain CT scan shows more probability of complications of skull base fracture. Hemotympanum increases cranial nerve palsy, and bruising around the eye significantly less associated with otorrhea. Clinical signs ofhemotympanum and fracture line in conventional brain CT scan had high predictive value in predicting respectively the incidence of cranial nerve palsy and the incidence of skull base fracture overall complications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basilar Skull Fracture
  • Computed Tomography
  • signs and symptoms
  • Complications
1. Youmans JR, Winn H. Youmans Neurological Surgery.6th ed. Philadelphia: Elsevier/Saunders; 2011.
2. Herbella FA, Mudo M, Delmonti C, Braga FM, Del Grande JC. ‘Raccoon Eyes’(periorbital haematoma) as a sign of skull base fracture. Injury 2001;32(10):745-7.
3. Perheentupa U, Kinnunen I, Grénman R, Aitasalo K, Mäkitie AA. Management and outcome of pediatric skull base fractures. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010;74(11):1245-50.
4. Dagi TF, Meyer FB, Poletti CA. The incidence and prevention of meningitis after basilar skull fracture. Am J Emerg Med 1983;1(3):295-8.
5. Samii M, Tatagiba M. Skull base trauma: diagnosis and management. Neurol Res 2013;24(2):147-56.
6. Fremstad JD, Martin SH. Lethal complication from insertion of nasogastric tube after severe basilar skull fracture. J Trauma 1978; 18(12):820-2.
7. ATLS: Advanced Trauma Life Support for Doctors.8nd ed. Chicago: Amer College of Surgeons;2008.
8. Goh KY, Ahuja A, Walkden SB, Poon WS. Is routine computed tomographic (CT) scanning necessary in suspected basal skull fractures? Injury 1997;28(5-6):353-7.
9. Jang SC, Park CW, Han KS, Lee SG, Kim YB, Lee U, et al. Clinical analysis of basilar skull fracture (BSF). J Korean Neurosurg Soc 1997;26(5):662-8.
10. Olabinri EO, Ogbole GI, Adeleye AO, Dairo DM, Malomo AO, Ogunseyinde AO. Comparative analysis of clinical and computed tomography features of basal skull fractures in head injury in southwestern Nigeria. Journal of neurosciences in rural practice 2015;6(2):139-44.
11. Rhee KJ, Muntz CB, Donald PJ, Yamada JM. Does nasotracheal intubation increase complications in patients with skull base fractures? Annals of emergency medicine 2006 ;22(7):1145-7.
12. Bächli H, Leiggener C, Gawelin P, Audigé L, Enblad P, Zeilhofer H-F, et al. Skull base and maxillofacial fractures: two centre study with correlation of clinical findings with a comprehensive craniofacial classification system. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 2009;37(6):305-11.
13. Scholsem M, Scholtes F, Collignon F, Robe P, Dubuisson A, Kaschten B, et al. Surgical management of anterior cranial base fractures with cerebrospinal fluid fistulae: a single‐institution experience. Neurosurgery 2008;62(2):463-9.
14. Gerbino G, Roccia F, Benech A, Caldarelli C. Analysis of 158 frontal sinus fractures: current surgical management and complications. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. 2000;28(3):133-9.