درباره نشریه

 پژوهش در علوم بالینی 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

 ناشر: دفتر نشریات دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شاپا الکترونیکی: 4174-2588
سال انتشار: از 1395
فاصله انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی با چکیده انگلیسی

این مجله پژوهش های در بالین را که با شیوه های کارآزمایی، پیمایشی، آزمایشگاهی و ....  در رشته های نفرولوژی، گوارش، تنفس، قلب، خون و انکولوژی، رادیولوژی، پاتولوژی و ژنتیک، فیزیولوژی، میکروبیولوژی و انگل شناسی به انجام می رسند، و موضوعات اخلاقی و اجتماعی پژوهش های بالینی را به چاپ می رساند.

این مجله به زبان فارسی با خلاصه مقاله انگلیسی و به صورت آنلاین انتشار می یابد.

قوانین و دستورالعمل ها

راهنمای نویسندگان

فرم تعهد نویسندگان

نامه درخواست چاپ مقاله

نمونه Template (جهت ارسال صفحه عنوان مقاله)

نمونه Template (جهت ارسال مقاله)

موارد اخلاقی

چک لیست نهایی

تماس با مجله