این مجله پژوهش های در بالین را که با شیوه های کارآزمایی، پیمایشی، آزمایشگاهی و ....  در رشته های نفرولوژی، گوارش، تنفس، قلب، خون و انکولوژی، رادیولوژی، پاتولوژی و ژنتیک، فیزیولوژی، میکروبیولوژی و انگل شناسی به انجام می رسند، و موضوعات اخلاقی و اجتماعی پژوهش های بالینی را به چاپ می رساند.

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ناشر: دفتر نشریات دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سال انتشار: از 1395

مقالات این فصلنامه به زبان فارسی با چکیده انگلیسی و به صورت آنلاین انتشار می یابند.

 انواع مقالات قابل ارسال:

1. مقالات اصیل پژوهشی (Original Article)

2. موضوعات بالینی (Clinical Subjects)

الف) گزارش موردی (Case Report)

ب) مقالات بالینی حل مسئله (Clinical Problem-Solving: CPC)

ج) گزارش عملکرد بالینی (Clinical Practice Article)

3. مقالات مروری (Review Article)

4. کاربرد پژوهش های علوم پایه در بالین  (Clinical Implications of Basic Research Article)

5. سایر موارد ارسالی

الف) نامه به سردبیر (Letter to Editor)

ب) مقاله کوتاه (Short Communication)

ج) تصاویر در پزشکی بالینی (Clinical Image)

 

کاربران گرامی خواهشمند است پس از مطالعه راهنمای نویسندگان و تنظیم مقاله خود طبق نمونه Template، در سایت مجله ثبت نام نموده و از طریق سامانه مجله، مقالات خود را ارسال و پیگیری نمایند. تکمیل و ارسال فرم تعهد نیز به هنگام ارسال مقاله ضروری است.

نویسندگانی که مایل هستند خلاصه مقالات آنها در سایت انگلیسی مجله بارگذاری شود و در مراحل بعدی در سایت های معتبر ایندکس گردد، می توانند خلاصه مقالات انگلیسی خود را تا حدود 1000 کلمه ارسال نمایند.

 

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 1، مدیر سامانه، خرداد 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی