اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

ملاحظات اخلاقی مطالعه انجام شده با استناد به راهنماهای اخلاقی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بایستی در قسمت روش کار آورده شود:

1) باید رضایت آگاهانه از تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش و یا در صورتی که شرکت‌کنندگان کودک هستند از والدین یا سرپرست قانونی آنها گرفته شود. نام مؤسسه‌ای که پژوهش را به لحاظ اخلاقی تصویب کرده است و کد اخلاق داده شده توسط آن مؤسسه طبق شیوه و فرمت مصوب کارگروه اخلاق در پژوهش کشوری آورده شود.

2) لطفاً برای حفظ و نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی از راهنماهای مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استفاده کنید.

3) همچنین توجه نمائید که ارائه مجوز و شماره ثبت IRCT برای کارآزمایی‌های بالینی یا مطالعات مشابه ضروری است.

 

پشتیبانی مالی: در صورت پشتیبانی مالی از پژوهش لازم است نام مؤسسه و یا سازمان پشتیبانی‌کننده و شماره‌ی طرح در انتهای متن مقاله آورده شود.

هزینه‌ی چاپ: این مجله هیچ هزینه‌ای بابت چاپ مقاله دریافت نمی‌کند.

حقوق معنوی: تمام محتوای مجله‌ی پژوهش درعلوم بالینی تحت حقوق معنوی ملی و بین‌المللی قرار دارد. این مجله برای استفاده‌ی غیرتجاری شما است. کپی، توزیع، ارسال، نمایش یا چاپ محتوای مجله با کسب اجازه کتبی قابل انجام است.

فرایند داوری مقاله: همه‌ی مقالات محرمانه نگه داشته می‌شوند. هر مقاله‌ای توسط سه داور ناشناس که توسط هیأت تحریریه مجله مشخص می‌شوند مورد داوری قرار می‌گیرند. تصمیم مجله در پذیرش، رد و یا تغییر در مقاله در اسرع وقت به اطلاع نویسنده مسئول رسانده می‌شود.

 

مقررات مجله تابع موارد اخلاق نشر بین المللی و کشوری است که می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی مصوب سال 94  مراجعه نمایید.