درج شناسه ORCID نویسندگان مقالات

 

با هدف فراهم سازی امکان شناسایی، تمایز و یکتاسازی اسامی نویسندگان مقالات، از ابتدای سال 97، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردیده است.

لذا خواهشمند است هر یک از نویسندگان گرامی به هنگام ارسال و ثبت مقالات خود، شناسه ORCID را نیز درج نمایند. 

جهت دریافت راهنمای ثبت شناسه ORCID برای نویسندگان اینجا کلیک نمایید.