راهنمای نویسندگان

"راهنمای نگارش نویسندگان"

مقالاتی در این مجله مورد پذیرش قرار می‌گیرند که به یکی از انواع زیر نگاشته شده باشند:

1. مقالات اصیل پژوهشی (Original Article)
مقاله های پژوهشی گزارش های علمی از نتایج تحقیقات بالینی اولیه و بدیع است. متن مقاله به 2500 تا 4000 کلمه، یک چکیده، حداکثر 5 جدول و شکل (در مجموع) و تعداد منابع بین 35-20 و به حداقل 15 منبع محدود می شود.

2. موضوعات بالینی (Clinical Subjects)

الف) گزارش موردی (Case Report) بهتر است بین 2000-1500 کلمه باشد.

ب) مقالات بالینی حل مسئله (Clinical Problem-Solving: CPC) فرآیند مرحله به مرحله ای از تصمیم گیری بالینی که در متن نگاشته می شود. اطلاعات در مورد یک بیمار شبیه روشی مانند کسب اطلاعات در عملکرد بالینی به یک پزشک متخصص یا متخصصینی که در مراحل تشخیص ودرمان دخیل هستند (از طریق حروف درشت و برجسته در مقاله نشان داده شده اند) ، ارائه می شود. پاسخ های بالینی (به طور منظم) به عنوان اطلاعات جدید ارائه می شوند و استدلال های نویسنده با خواننده به اشتراک گذاشته می شود. بهتر است بین 2000-1500 کلمه باشد و در آن حداکثر 15 منبع به کار رفته باشد.

ج) گزارش عملکرد بالینی (Clinical Practice Articles) مقالات مبتنی بر شواهدی از عناوین مرتبط با عملکرد پزشکان، ارائه دهندگان مراقبت های اولیه را شامل می شود. مقالات این مجموعه بهتر است شامل بخش های زیر باشد: مسئله بالینی، راهبردها و شواهد، حوزه های عدم قطعیت، دستورالعمل های جوامع حرفه ای و نتایج و پیشنهادات نویسندگان. متن مقاله به 2500 کلمه، 50 منبع و تعداد کمی از اشکال و جداول محدود می شود. این گونه مقالات، چکیده را شامل نمی شوند.

3. مقالات مروری (Review Article)

مقالات مروری از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که در زمینه مقاله ارسالی، حداقل دو مقاله اصیل در مجلات معتبر چاپ کرده باشند. متن این نوع مقالات نباید از 5500 بیشتر باشد.

4. کاربرد پژوهش های علوم پایه در بالین (Clinical Implications of Basic Research Article)

هدف توصیف یافته ها در پژوهش های علوم پایه و تفسیر کاربردهای بالینی آنهاست که کمتر از 750 کلمه است و ممکن است یک شکل و حداقل 5 منبع نیز در آن به کار رفته باشد.

5.سایر موارد ارسالی

این مقالات علاوه بر موضوعات بالینی به حیطه های سیاست گذاری سلامت، حقوق و اخلاق پزشکی، تاریخ پزشکی، پزشکی اجتماعی و نیز جامعه شناسی پزشکی پرداخته می شوند.

نحوه ارسال این نوع مقالات به ترتیب زیر ذکر شده است:

الف) نامه به سردبیر(Letter to Editor) 

نامه های به سردبیر امکانی را فراهم می کنند که خوانندگان در مورد مقالاتی که اخیراً در مجله منتشر شده اند، اظهارنظر کنند و آنها امکانی برای منتشر کردن مقالات کوتاه، مانند گزارشات موارد جدید هستند.

ب) مقاله کوتاه (Short Communication)

یک مقاله تحقیقاتی کوتاه که جهت تسریع در انتشار یافته های علمی ، مجله به درج مقالات کوتاه اقدام می نماید، از نظر ساختار مانند مقالات پژوهشی اصیل است و این مقالات نبایستی بیش از چهار صفحه باشد و حداکثر شامل 1500 کلمه، 2 شکل یا جدول و یک چکیده کوتاه ساختارمند تا 150 کلمه است. در این گونه مقاله تعداد نویسندگان حداکثر 5 نفر و تعداد منابع حداکثر 10 مورد می تواند باشد. مقاله احتیاج به چکیده فارسی نداشته و بایستی شامل سه بخش مقدمه، روش، نتایج و بحث کوتاه باشد. (تهیه چکیده انگلیسی لازم است.)

ج) تصاویر در پزشکی بالینی (Clinical Image)

شامل تصاویر بالینی هستند که در هنگام انجام مداخلات بالینی و آموزش هایی که انجام می شود، در نظر گرفته می شوند و به عنوان یک وسیله برای گزارشات موردی در نظر گرفته نمی شوند.

هیأت سردبیری در پذیرش، ویرایش (با کسب اجازه از نویسندگان) و یا رد مقاله آزاد است.

 

شیوه ارسال مقاله

نویسندگان بایستی مقاله خود را به صورت الکترونیک در تارنمای مجله (http://www.ajcr.kmu.ac.ir) بارگذاری و ارسال نمایند. (درج شناسه ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات نیز الزامی است. جهت دریافت راهنمای ثبت شناسه ORCID برای نویسندگان اینجا کلیک نمایید.)

ارسال مقاله بایستی در دو فایل جداگانه (فایل اول صفحه عنوان و فایل دوم بدون نام و مشخصات نویسندگان) ارسال شود. به علاوه یک نامه‌ی درخواست چاپ مقاله (Cover letter) به صورت دستی امضاء و ارسال شود.

مقاله نباید قبلاً در یکی از نشریات کشور به چاپ رسیده یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال شده باشد و لازم است نویسندگان مقاله در نامه درخواست چاپ، این مورد را درج نمایند و یک فرم تعهد نویسندگان (Copy Right) که به صورت دستی امضاء شده توسط تمامی نویسندگان (قابل دستیابی از تارنمای مجله) برای هر مقاله بایستی تهیه و ارسال شود.

لطفاً پس از پرینت فرم ها آنها را تکمیل نموده و پس از امضاء، تصویر آنها را ارسال نمایید.

لازم است متن مقاله با ذکر نام فایل در نرم‌افزار Word 2007 باشد. عکس‌ها با فرمت JPEG باشند تا واضح‌ترین تصویر را در نسخه‌ی تارنمای مقاله داشته باشند. 

مقالات بایستی حاوی بخش‌های مجزای زیر باشند:

صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، شیوه مطالعه، یافته ها، بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی (سپاسگزاری)، منابع، عنوان انگلیسی، عنوان کوتاه انگلیسی و چکیده‌ی انگلیسی. مقاله‌ی ارسال شده (فارسی با فونت B Nazanin، سایز 12 و انگلیسی با فونت Times New Roman، سایز 10 و شامل متن، منابع، شکل و جدول) نباید از 5500 کلمه بیشتر باشد.

1- صفحه‌ی عنوان بایستی شامل عنوان کامل فارسی مقاله، عنوان کوتاه فارسی، نام و نام‌خانوادگی کامل، رشته تحصیلی و وابستگی دانشگاهی نویسندگان، به همراه نشانی دقیق پستی، آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده‌ی مسئول باشد. (افیلیشن فارسی و انگلیسی نویسندگان طبق افیلیشن فارسی و انگلیسی مؤسسه یا سازمان مربوطه به ترتیب رتبه علمی، رشته تحصیلی، نام سازمان، شهر، کشور در صفحه عنوان درج گردد.)

 

برای ارسال صفحه عنوان مقاله خود می توانید از نمونه Template که دراینجا آمده است، استفاده نمایید.

برای ارسال مقاله خود می توانید از نمونه Template که در اینجا آمده است، استفاده نمایید.

 

2- چکیده فارسی به‌طور ساختار یافته شامل قسمت‌‌های مقدمه، روش‌کار، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و واژه های کلیدی (بین 3 تا 5 کلمه) و در محدوده‌ی 150 تا 350 کلمه تنظیم شود. برای انتخاب واژگان کلیدی از لیست Mesh ایندکس مدیکوس استفاده شود. (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) نویسندگان بایستی توجه کنند که چکیده به درستی محتوای اصلی مقاله را در برگیرد.

3- چکیده انگلیسی مقاله شامل عنوان کامل انگلیسی، عنوان کوتاه انگلیسی، نام و نام‌خانوادگی نویسندگان (رشته تحصیلی)، وابستگی دانشگاهی نویسندگان، چکیده مقاله، واژه های کلیدی و نشانی دقیق پستی، آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده‌ی مسؤول باشد. اطلاعات ارائه شده در این صفحه مطابق با اطلاعات صفحه عنوان فارسی باشد.

قابل ذکر است نویسندگانی که مایل هستند خلاصه انگلیسی مقالات آنها در سایت انگلیسی مجله بارگذاری شود و در مراحل بعدی در سایت های معتبر ایندکس گردد، می توانند خلاصه مقالات خود را تا حدود 1000 کلمه ارسال نمایند.

تبصره: مقالات مروری و مطالعات موردی یا با موضوعات اخلاق، حقوق و سیاست گذاری سلامت می‌توانند چکیده‌ی غیرساختار یافته‌ای شامل 350-150 کلمه داشته باشند.

4- مقدمه: باید حاوی اهمیت موضوع و هدف پژوهش باشد. در این بخش نیازی به تفصیل موضوع پژوهش و یا ارائه داده‌ها و نتیجه‌گیری پژوهش نیست.

5- شیوه مطالعه: بایستی حاوی روش دقیق پژوهش، مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از وسیله‌ای استفاده شده است، لازم است نام و آدرس سازنده در پاورقی ذکر شود. اگر از روش مشخصی استفاده شده است، لازم است منبع مورد استفاده ذکر شود. در غیر این صورت لازم است روش اجرا به حدی به روشنی بیان شود که قابل تکرار توسط پژوهشگران دیگر باشد. اگر از دارویی استفاده شده است، نام ژنریک، میزان و راه استفاده بایستی ذکر شود. روش‌های آماری و نام و نسخه نرم‌افزار استفاده شده برای تحلیل داده‌ها بایستی ذکر شوند.

در انتهای شیوه مطالعه ذکر تعارض منافع، کداخلاق و حامیان مالی ضروری است.

تعارض منافع نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریافتی و تعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، ولی ما مایل هستیم از آن آگاه باشیم.

در صورت کاربرد نتایج پژوهش در تصمیم‌های مرتبط با سیاست‌گذاری در نظام سلامت، توضیحاتی در مقاله ذکر گردد.

6- یافته‌ها: باید در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس‌ها به روشنی بیان شود. لازم نیست همه‌ی یافته‌ها در قالب متن آورده شوند. به جای آن می‌توان به جدول مربوط ارجاع داد. مقالات طولانی ممکن است نیاز به زیربخش‌هایی داشته باشد (به خصوص در بخش یافته‌ها و نتیجه‌گیری) تا متن را واضح‌تر نماید.

7- بحث: باید حاوی یافته‌های جدید و مهم تحقیق و مقایسه آن‌ها با نتایج پژوهش‌های مرتبط دیگر و دلایل مشابهت و یا اختلاف در نتایج باشد. از تکرار بخش یافته‌ها در این بخش خودداری گردد. محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیر بودن آن باید مورد توجه قرار گیرد.

8- نتیجه‌گیری: باید حاوی جنبه‌های مهم و جدید پژوهش و نتیجه‌گیری حاصل از آن باشد. پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در این بخش قابل طرح است.

قابل ذکر است جهت یکدستی مقالات قسمت بحث-نتیجه گیری-پیشنهادات بایستی در قسمت های مجزا در مقاله آورده شوند.

9- تشکر و قدردانی: در این بخش می‌توان از افراد و یا سازمان‌های همکار در پژوهش که طبق راهنمای ملاحظات اخلاقی درانتشار آثار پژوهشی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورخ سال 1392 در معیار نویسنده‌ی مقاله قرار نمی‌گیرند قدردانی کرد. این موضوع شامل همه‌ی افرادی است که هرگونه کمک فنی و یا مشارکت در نوشتن متن مقاله داشته‌اند و یا مدیر گروهی که پشتیبانی عمومی داشته است. پشتیبانی مالی، مواد و وسایل نیز بایستی ذکر شوند.

جداول و اشکال در مجموع باید 5 عدد باشند و لطفاً جداول را به شکل عکس ارسال نکنید.

عنوان جدول بالای آن قرار گیرد و هرگونه توضیحی در پایین جدول بیاید.

شکل‌ها بایستی از کیفیت بالای تصویری برخوردار باشند و عناوین شکل زیر آنها قرار می‌گیرد.

داده‌ها نباید همزمان در متن، جدول و شکل بیایند (اعداد و نوشته‌های داخل جدول و نمودار به فارسی باشد) و بایستی در توضیحات متن به شماره جداول و اشکال اشاره گردد.

10- منابع: باید برای هر مقاله‌ی ارسال شده منابع به روز ارائه شوند. مسئولیت صحت منابع با نویسندگان مقاله است. برای کاهش خطا، بهتر است نویسندگان، خوانندگان را به متون اصلی ارجاع دهند. منابع بر اساس ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند و در انتها به ترتیب شماره‌های ذکر شده در متن فهرست شوند. تمامی منابع شامل منابع فارسی زبان نیز در فهرست منابع، به انگلیسی نوشته شوند. لطفاً نام 6 نویسنده‌ی اول مقاله را در منابع درج نمایید و برای بقیه از“et all.” استفاده کنید.

 

 

نحوه نگارش انواع منابع

 مقاله:

Surnames and initials of the first six authors followed by et al. Title of manuscript. Name of journal (abbreviated according to PubMed) Year; Vol‌ (no): Pages.

مثال:

Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Jackson B, Morris J, Kasseen K, et al. Long term mortality after transfusion associated non A, non B hepatitis. The National Heart, Lung and Blood Institute study group. N Engl J Med 1992; 27: 1906-11. 

کتاب:

Surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.

مثال:

Kates M. Techniques of Lipidology. 2nd ed. New York: Elsevier; 1992: 172-5.

فصلی از یک کتاب:

Surname and initials of the author(s) of the chapter. Title of the chapter. In: surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.

مثال:

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995: 465-78.

مقاله‌ی ارائه شده در کنفرانس:

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. Proceedings of the 7th world congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. 1992: 1561-5.

گزارش:

Surname and initials of the author(s) of the report. Title of the report. The name of the organization to which the report is written: country, city. Year: Pages. Author (s). Title of the report. A report to x: Country, City. Year: pages.

موضوعات نقل شده از اینترنت:

Author (s). Title. [cited 2001 Mar 8]. Available from: http://....

پایان‌نامه:

Surname and initials of the author(s) of the thesis. (dissertation). Title of the Thesis. City: University; Year: pages.

توجه: اگر مقاله‌ای به زبان دیگری غیر از انگلیسی نگاشته شده است، لازم است زبان اصلی مقاله در انتها در داخل پرانتز بیاید.

مثالی از یک مقاله فارسی

Nedjat S, Majdzadeh R, Rashidian A. Admission of medical students from bachelor’s degree: why?. Hakim Research Journal 2007; 10(2): 1-7 (in persian).

مثالی از یک کتاب که به فارسی ترجمه شده است و از نسخه فارسی آن در مقاله استفاده شده است:

Bagherloo S. End of Traditional Marketing Area. (Translation). Zimen S, ed. 2nd ed. Tehran: Mobaleghan Publication; 2004: 49-50 (in Persian).

بقیه موارد رفرنس‌نویسی بایستی مطابق اصول نگارش منابع ونکوور باشد.

برای آشنایی و بررسی نمونه های بیشتر از نحوه رفرنس نویسی مقالات به نشانی  http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html مراجعه فرمایید.

 

مرحله ویراستاری: یک فایل الکترونیک قبل از چاپ مقاله (پروف) به نویسنده‌ی مسئول ارسال می‌شود تا اشتباهات احتمالی را اصلاح نماید. اصلاحات بایستی به روشنی در متن پاسخ داده شوند، در متن  PDF ارسالی روی متن هایلایت شده با کلیک راست، گزینه Reply را انتخاب نموده و به هر کدام از کامنت ها پاسخ دهید و موارد اصلاحی را تأیید و در اسرع وقت به دفتر مجله ایمیل شوند. (علاوه بر فایل PDF فقط جداول و مواردی که نیاز به اصلاح دارند را در فایل Word ارسال نمایید و از ارسال مجدد مقاله به صورت Word بپرهیزید.)

اختصارات و نشانه‌ها: فقط از اختصارات قراردادی استاندارد استفاده کنید. از نوشتن کلمات اختصاری در عنوان و چکیده خودداری نمایید. اصطلاح کامل اختصارات استفاده شده در اولین بار استفاده در متن بایستی آورده شود، مگر این که یک استاندارد اندازه‌گیری باشد.

 

راهنماهای اخلاقی

 ملاحظات اخلاقی مطالعه انجام شده با استناد به راهنماهای اخلاقی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بایستی در قسمت روش کار آورده شود:

1) لطفاً مشخص کنید که رضایت آگاهانه از تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش و یا در صورتی که شرکت‌کنندگان کودک هستند از والدین یا سرپرست قانونی آنها گرفته شده است. نام مؤسسه‌ای که پژوهش را به لحاظ اخلاقی تصویب کرده است و کد اخلاق داده شده توسط آن مؤسسه آورده شود.

2) در متن مشخص نمایید که برای حفظ و نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی از راهنماهای مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استفاده می‌کنید. توجه کنید که ارائه مجوز و شماره ثبت IRCT برای کارآزمایی‌های بالینی یا مطالعات مشابه ضروری است.

 

پشتیبانی مالی: در صورت پشتیبانی مالی از پژوهش لازم است نام مؤسسه و یا سازمان پشتیبانی‌کننده و شماره‌ی طرح در انتهای متن مقاله آورده شود.

 هزینه‌ی چاپ: این مجله هیچ هزینه‌ای بابت چاپ مقاله دریافت نمی‌کند.

 حقوق معنوی: تمام محتوای مجله‌ی پژوهشی مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور تحت حقوق معنوی ملی و بین‌المللی قرار دارد. این مجله برای استفاده‌ی غیرتجاری شما است. کپی، توزیع، ارسال، نمایش یا چاپ محتوای مجله با کسب اجازه کتبی قابل انجام است.

 فرایند داوری مقاله: همه‌ی مقالات محرمانه نگه داشته می‌شوند. هر مقاله‌ای توسط سه داور ناشناس که توسط هیأت تحریریه مجله مشخص می‌شوند مورد داوری قرار می‌گیرند. تصمیم مجله در پذیرش، رد و یا تغییر در مقاله در اسرع وقت به اطلاع نویسنده مسئول رسانده می‌شود.

 

 فرآیند بررسی بعد از ارسال مقاله

سردبیر مقاله را بررسی خواهد کرد و آن را به همکار سردبیر که متخصص در این زمینه است، ارجاع می دهد.

سپس معیارهای فرآیند داوری خارجی که حدود 40% از مقالات را شامل می شود، با کار ارزیابی می شود. فرآیند داوری مقالات بدون ذکر نام نویسندگان، در بیشتر موارد با حداقل دو فرآیند داوری استفاده می شود.

هنگامی که مقاله ارسالی بررسی شد، در یک جلسه که به طور منظم برگزار می شود مورد بحث قرار می گیرد و دورهای اضافی داوری و بررسی تا زمانی که مقاله آماده پذیرش شود، ادامه پیدا خواهند کرد.

لازم به ذکر است پس از داوری مقاله در صورتی که نیاز به بازنگری و اصلاح باشد، ارسال فایل اصل مقاله، اصل مقاله (تغییرات برجسته شده) و پاسخ داوران ضروری است.

پس از ویراستاری نیز ارسال پاسخ به نتایج بررسی فنی و تآیید پروف نهایی بر عهده نویسنده مسئول می باشد.

  چک‌‌لیست نهایی

نویسندگان بایستی مطمئن شوند که قبل از ارسال مقاله به مجله موارد زیر را رعایت کرده‌اند:

1. صفحه‌ی عنوان بایستی شامل عنوان کامل، نام نویسنده/ نویسندگان همکار، رتبه علمی، رشته تحصیلی و وابستگی دانشگاهی آن‌ها همراه با آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده مسؤول باشد.

2. چکیده ساختار یافته و حداکثر در 350 کلمه تنظیم شود. (به جزء مقالاتی که چکیده غیرساختار یافته دارند.)

3. منابع مطابق دستور نگارش منابع مجله تنظیم شود.

4. در صورت وجود، جداول، اشکال و عکس‌ها؛ عنوان و شماره داشته باشند. اطلاعات ارایه شده در متن، در جدول تکرار نشده باشند.

5. فرم تعهد نویسندگان (Copy Right) امضاء شده از طرف همه‌ی نویسندگان مقاله

6. بیان منبع مالی و تعارض منافع در پژوهش

7. نامه درخواست چاپ مقاله (Cover Letter)