نگاهی به ملاحظات اخلاقی پژوهش با کودکان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، گروه اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The ethical considerations of research with children

نویسندگان [English]

  • Mina Mobasher 1
  • Ali Hosseninasab 2
  • Mohammad Reza Shakibi 3
1 Assistant Professor, Department of Ethics and Medical History, Afzalipour school of Medicine, Kerman University OF Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Pediatrics, Afzalipour school OF Medicine, Kerman University OF Medical Sciences, Kerman, Iran
3 Associate Professor, Department of internal medicine, Afzalipour school of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran