توانمندسازی استادان پیش‌نیاز شکل‌گیری حرفه‌ای فراگیران پزشکی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

استادیار، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه پذیرفته شده است که آموزش پزشکی به ویژه در زمینه آموزش منش و تعهد حرفه‌ای، با چالش‌هایی روبه‌رو می‌باشد. علل متعددی برای این امر ذکر شده است، اما یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع آن است که استادان پزشکی به طور معمول برای وظایف آموزشی خود تربیت نمی‌شوند و آموزش آ‌ن‌ها در دوران تحصیل متمرکز بر جنبه‌های تکنیکی و دانشی رشته پزشکی می‌باشد. این مهم می‌تواند تأثیر زیادی بر شکل‌گیری حرفه‌ای فراگیران داشته باشد و به دنبال آن، بر رابطه توأم با اعتماد ارایه‌کنندگان خدمات سلامت و جامعه تأثیر نامناسبی بگذارد.
شیوه مطالعه: در پژوهش حاضر تلاش شد تا با توجه به اصول طراحی برنامه‌های توانمندسازی استادان، پیشنهاد‌های عملی برای طراحی یک برنامه آموزشی که بتواند به استادان پزشکی در آموزش اصول و مؤلفه‌های منش و تعهد حرفه‌ای کمک نماید، مرور گردد.
یافته‌ها: طراحی یک برنامه توانمندسازی به منظور تقویت فرایند شکل‌گیری حرفه‌ای دانشجویان، نیازمند شناخت کافی از فرهنگ حاکم بر مؤسسه آموزشی، مشخص نمودن اهداف و اولویت‌های مؤسسه، هدف‌گذاری مناسب آموزشی با در نظر گرفتن انواع روش‌های آموزشی و به صورت میان رشته‌ای می‌باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به این که هدف از توانمندسازی استادان، پرورش، ارتقا و تقویت توانایی‌های اعضای هیأت علمی و سایر عناصر سازمان و به کارگیری مناسب آن‌ها است، توجه به این امر می‌تواند در شکل‌گیری درست حرفه‌ای فراگیران مؤثر باشد و منجر به تربیت حرفه‌مندانی در حوزه سلامت شود که با ایفای وظایف خود مراقبت از بیمار را ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Faculty Development; Prerequisite for Medical Student's Professional Formation

نویسنده [English]

  • Leila Afshar
Assistant Professor, Department of Medical Ethics, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: It is accepted that teaching and learning professionalism is a challenge for medical educators. There are different reasons in this regard; however one of the most important ones is undeveloped faculty members. Historically, in medical education, the most emphasis was on the scientific and technical aspects of medicine, and the professional character of the trainees was not mentioned explicitly. Therefore, medical educators also may ignore teaching professionalism, which will have a great influence on the professional formation of students.
Methods: This manuscript, by introducing the principles of designing a faculty development program, proposed some practical points to design and conduct a faculty development program on professionalism and professional formation of medical students.
Results: Developing an appropriate faculty development program needed the recognition of the organizational culture, establishing the program goals based on the organizations priorities, and setting the proper educational objectives with attention to variety of teaching methods and interdisciplinary approaches.
Conclusion: Considering the aim of a faculty development program on professionalism, which is nurturing and promoting the faculty members’ abilities, it is necessary to mention that, this approach could lead to better professional formation of medical students. This will eventuate to better role acquisition, and improve the quality of patients care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty
  • Development plans
  • Professionalism education
  • Professionalism
  • Medical faculty
1. Cruess RL, Cruess SR. Teaching medicine as a profession in the service of healing. Acad Med 1997; 72(11): 941-52.
2. Cruess SR, Cruess RL. Professionalism must be taught. BMJ 1997; 315(7123): 1674-7.
3. Gordon J. Fostering students' personal and professional development in medicine: A new framework for PPD. Med Educ 2003; 37(4): 341-9.
4. Coulehan J. Viewpoint: Today's professionalism: Engaging the mind but not the heart. Acad Med 2005; 80(10): 892-8.
5. Whitcomb ME. Professionalism in medicine. Acad Med 2007; 82(11): 1009.
6. Yazdani S, Zanjani S, Afshar L, Ahmadi S. Concept analysis: Professional formation of medical students. Biosci Biotech Res Asia 2016; 13(1): 361-7.
7. Centra JA. Types of faculty development programs. ‎J High Educ 1978; 49(2): 151-62.
8. Sheets KJ, Schwenk TL. Faculty development for family medicine educators: An agenda for future activities. Teach Learn Med 1990; 2(3): 141-8.
9. Steinert Y, Cruess RL, Cruess SR, Boudreau JD, Fuks A. Faculty development as an instrument of change: A case study on teaching professionalism. Acad Med 2007; 82(11): 1057-64.
10. Hafferty FW. Beyond curriculum reform: Confronting medicine's hidden curriculum. Acad Med 1998; 73(4): 403-7.
11. Steinert Y, Cruess S, Cruess R, Snell L. Faculty development for teaching and evaluating professionalism: From programme design to curriculum change. Med Educ 2005; 39(2):
127-36.
12. Steinert Y. Learning together to teach together: Interprofessional education and faculty development. J Interprof Care 2005; 19(Suppl 1): 60-75.
13. Rubeck RF, Witzke DB. Faculty development: a field of dreams. Acad Med 1998; 73(9 Suppl): S32-S37.
14. Steinert Y. Faculty development: From workshops to communities of practice. Med Teach 2010; 32(5): 425-8.
15. Steinert Y, Cruess S, Cruess R, Snell L. Faculty development for teaching and evaluating professionalism: From programme design to curriculum change. Medical Education 2005; 39(2): 127-36.
16. Steinert Y. Faculty Development in the Health Professions: A Focus on Research and Practice. New York, NY: Springer; 2014.