دوره و شماره: دوره 2، شماره (4-3)، مهر 1396، صفحه 69-135 
بررسی بیان نشانگر p21 در کارسینوم اوروتلیال مثانه و ارتباط آن با خصوصیات هیستوپاتولوژی

صفحه 78-88

سجاده موحدی نیا؛ میترا مهرآزما؛ سهیلا ندرمحمدی؛ مریم ابوالحسنی؛ محمد موحدی نیا؛ زهرا مجد؛ مژگان عسگری؛ فرنوش صداقتی


مقایسه نتایج بینایی، عیوب انکساری و ابرومتری کارگذاری Intacs® با لنز Toric implantable collamer lens در بیماران مبتلا به قوز قرنیه با پیگیری چهار ساله

صفحه 89-97

فریده درودگر؛ مهرداد اسمعیلی؛ شاهرخ رامین؛ آزاد سنگین آبادی؛ فیض الله نیازی؛ ثنا نیازی؛ سیروس علینیا؛ یاسر گلستانی


اختلال بلع دهانی- حلقی بر اساس جایگاه آسیب در بیماران دچار سکته مغزی

صفحه 130-135

فردین شریفی؛ صادق روشن دل؛ پیام سعادت؛ رضا سهراب نژاد؛ کیوان کیاکجوری؛ مهدی دهقان؛ ثریا خفری